Razlika između amblema i klasičnog dizajna

Prilikom izrade strojnog veza, uobičajena je praksa da nakon što je klijent odabrao boju konca i poziciju na kojoj želi svoj štikani dizajn, artikl na kojem želi taj dizajn, bude prvo stavljen na poseban okvir, te zatim na stroj za štikanje koji taj dizajn izrađuje.

Međutim, postoji i opcija za one koji ne žele direktno štikati na npr. hlače već žele oblik amblema. Amblem se štika na veći komad materijala (tzv. kepera) kojeg svaki „štiker“ posjeduje te se nakon završetka izrade dizajna izrezuje. Moguće je izraditi potpuno isti dizajn u obliku amblema, kao što je to prilikom direktnog štikanja na artikl, osim što će svaki amblem imati definirani rub (granicu) dizajna, dok na direktnom štikanju on ne mora biti prisutan. Nakon što je amblem izrezan, potrebno ga je sašiti na artikl. Taj postupak može klijent sam obaviti ili ga možemo mi.